Friday, June 4, 2010

Sambungan kayu type purus dan lobang dengan gigi tegak

Type sambungan kayu PURUS DAN LOBANG DENGAN GIGI TEGAK ini biasa digunakan pada balok kayu dengan arah memanjang. Untuk detailnya silakah lihat gambar berikut.

Sambungan purus dan lobang dengan gigi tegak

Semoga Bermanfaat..!
Terima kasih...!

No comments:

Post a Comment